Namenjeno je samo za korisnike koji već imaju instalaciju Poslovno knjigovodstvenog programa Taur i žele da preuzmu samo izmene (update) programa. Važi za sve regione.
 

Verzija:  2024.4

 1 Preuzmite instalacioni fajl sa programskim izmenama i snimite ga na svoj računar (15 MB).

 

Nakon što fajl snimite na svoj računar, pokrenite preuzeti fajl da biste raspakovali programske izmene.

 

Važna napomena: Pre pokretanja raspakivanja preuzetog fajla - obavezno zatvorite Poslovno knjigovodstveni program Taur ako je otvoren.

 

 2 Preuzmite zipovani fajl sa programskim izmenama i snimite ga na svoj računar (15 MB).