Namenjeno je samo za korisnike koji već imaju instalaciju Poslovno knjigovodstvenog programa Taur i žele da preuzmu samo izmene (update) programa. Važi za sve regione.

Preuzmite fajl sa programskim izmenama i snimite ga na svoj računar (15 MB).

 

Nakon što fajl snimite na svoj računar, pokrenite preuzeti fajl da biste raspakovali programske izmene.

 

Važna napomena: Pre raspakivanja preuzetog fajla - obavezno zatvorite Poslovno knjigovodstveni program Taur ako je otvoren.

5.12.2020. Pocev od verzije programa 2020.15 (danas) uveli smo mogucnost izvoza racuna (iz Poslovnih promena u Materijalno-robnom knjigovodstvu) u XML formatu, sa namenom da taj fajl prosledite svom kupcu i da bi on mogao da uveze racun u svoj program. Takodje, uveli smo mogucnost uvoza primljenih racuna (od dobavljaca) onda kada je racun dobijen u XML formatu. Taj primljenii racun u XML formatu mozete uvesti u Kalkulacije ili Ulazne racune. U oba slucaja, tj. i kod izvoza izlaznih raucna i kod uvoza primljenih racuna usvojili smo format XML fajla po preporuci UPSS (Udruzenje proizvodjaca softvera Srbije). Na ovaj nacin prilagodjavamo program elektronskoj razmeni racuna.

1.2.2020 Obračun amortizacije dorađen tako što je uvedena opcija da je moguće podesiti sistem obračuna da bude po mesecima (stari sistem, i dalje podrazumevan) ili po danima (novi sistem).
Podešavanje obavljate u formi za Podešavanje osnovnih sredstava, a što se nalazi u Pomoćnim programima.
Oznaka verije je 2020.3 . Ovo je i dalje radna verzija. Molim za povratne infomacije.

25.1.2020 Obračun poreske amortizacije doražen prema poslednjim zakonskim promenama. Oznaka verije je 2020.2 . Radna verzija. Molim za povratne infomacije.

14.9.2018 Razne manje dorade. Doraćena izrada POPDV obrasca.