Ovaj fajl je u zip formatu. Sadrži programske dll fajlove, koji su već deo početne instalacije. Potrebno ih je raspakovati u folder gde je prethodno instaliran program samo u slučaju da je neki od dll fajlova obrisan, kako biste ga nadomestili.

 Download (preuzmite) fajl sa svim dll fajlovima.